”Nätverk är personligt och därför mycket svårt att kopiera. Vårt breda och djupa nätverk är uppbyggt för att finna de bästa kandidaterna vid vårt arbete med Executive search. Detta breda och djupa nätverk innebär att vi även finner alla de kandidater som inte är aktivt sökande efter en ny utmaning. Vid uppstart av ett Executive search uppdrag gör vi ett omfattande och detaljerat arbete med att ta fram en profilbeskrivning…..detta för att finna de bästa kandidaterna som motsvarar alla delar av profilbeskrivningen”

Källa: Robert Pivré, ROPI Executive search